Пытанне - адказ

Падатковыя льготы

Ці магу я атрымаць сацыяльны падатковы вылік па ўзносах, выплачаных за сваіх сваякоў?

Разгледзім гэту сітуацыю на прыкладзе.

Фізічная асоба заключыла з беларускай страхавой арганізацыяй 3 дагаворы добраахвотнага страхавання жыцця тэрмінам на 5 гадоў кожны. Адзін з названых дагавораў заключаны ў інтарэсах самой фізічнай асобы, а астатнія два заключаны фізічнай асобай у інтарэсах яе сына і пляменніцы (па адным дагаворы застрахаванай асобай з’яўляецца сын фізічнай асобы, па другім – яе пляменніца).

На працягу каляндарнага года па гэтых дагаворах страхавання фізічная асоба выплачвала за кошт уласных сродкаў страхавыя ўзносы.

У дадзеным прыкладзе фізічная асоба мае права прымяніць сацыяльны падатковы вылік толькі па сумах страхавых узносаў, фактычна выплачаных ёю страхавой арганізацыі Рэспублікі Беларусь па дагаворах добраахвотнага страхавання жыцця, заключаных у інтарэсах сябе і свайго блізкага сваяка – сына.

Скарыстацца вылікам па сумах страхавых узносаў, выплачаных па дагаворы страхавання, заключаным на карысць пляменніцы, фізічная асоба не мае права, паколькі пляменніца да асоб, маючых да яе адносіны блізкага сваяцтва, не адносіцца.

Як мне атрымаць сацыяльны падатковы вылік, калі я знаходжуся ў дэкрэтным вотпуску і не атрымліваю заработную плату?

Разгледзім гэту сітуацыю на прыкладзе.

Грамадзянка заключыла ў 2018 г. са страхавой арганізацыяй Рэспублікі Беларусь дагавор добраахвотнага страхавання жыцця на сваю карысць і выплачвае па гэтым дагаворы страхавання з лютага 2018 г. страхавыя ўзносы. Пры гэтым на працягу ўсяго 2018 г. грамадзянка знаходзіцца ў арганізацыі па месцы асноўнай работы ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў, у сувязі з чым даходаў, абкладаемых падаходным падаткам, не атрымлівае і таму не можа выкарыстоўваць сацыяльны падатковы вылік па сумах страхавых узносаў, выплачаных па вышэйназваным дагаворы страхавання.

З улікам палажэнняў пункта 6 артыкула 165 Падатковага кодэкса ў разгледжаным прыкладзе права на прымяненне сацыяльнага падатковага выліку па сумах страхавых узносаў, выплачаных у 2018 г., грамадзянка не страчвае і можа выкарыстаць указаны вылік як пераходзячы астатак нявыкарыстанага падатковага выліку ў наступных каляндарных перыядах (напрыклад, пры выхадзе з дэкрэтнага водпуску па месцы асноўнай работы).

З 2021 года сацыяльны вылік на страхаванне можна даць адной фізічнай асобе з асоб, якія знаходзяцца паміж сабой у адносінах блізкага сваяцтва, незалежна ад таго, кім з іх былі выплачаны страхавыя ўнёскі. Гэта значыць, калі жанчына ў дэкрэце, то вылік можа атрымаць яе муж або іншы блізкі сваяк.

Ці пераносіцца на наступны год сума нявыкарыстанага выліку ў памеры большым, чым устаноўлена на бягучы год?

Разгледзім на прыкладзе, у якім памеры прадастаўляецца падатковы вылік і парадак пераносу.

Фізічная асоба ў студзені 2018 г. заключыла са страхавой арганізацыяй Рэспублікі Беларусь дагавор добраахвотнага страхавання дадатковай пенсіі тэрмінам на 20 гадоў і выплаціла 15 студзеня 2018 г. па гэтым дагаворы страхавання аднаразова за ўвесь каляндарны год страхавы ўзнос у суме 4000 руб.

У разгледжаным прыкладзе, нягледзячы на тое, што фізічнай асобай у 2018 г. фактычна было выплачана 4000 руб. у якасці страхавых узносаў па дагаворы добраахвотнага страхавання дадатковай пенсіі, скарыстацца сацыяльным падатковым вылікам на страхаванне па такіх расходах яна можа ў суме не большай за 3164 руб.

Перавышэнне фактычна выплачанай у 2018 г. сумы страхавых узносаў над устаноўленай заканадаўствам мяжой у памеры 836 руб. (4000 руб. – 3164 руб.) на наступны каляндарны год (на 2019 г.) не пераносіцца.

Як мне атрымаць падатковы вылік за 2013–2017 гады ў 2018 годзе?

Разгледзім на прыкладзе парадак прадастаўлення сацыяльнага падатковага выліку за мінулыя падатковыя перыяды.

Фізічная асоба заключыла 1 кастрычніка 2013 г. з беларускай страхавой арганізацыяй дагавор добраахвотнага страхавання жыцця тэрмінам на 23 гады.

У перыяд з кастрычніка 2013 г. па люты 2018 г. фізічная асоба выплаціла ў якасці страхавых узносаў па гэтым дагаворы страхавання (з улікам дэнамінацыі) 4489 руб., у тым ліку: за 2013 г. – 523 руб., за 2014 г. – 611 руб., за 2015 г. – 1700 руб., за 2016 г. – 430 руб., за 2017 г. – 575 руб., за 2018 г. – 650 руб.

Аб сваім праве на прымяненне сацыяльнага падатковага выліку па сумах страхавых узносаў, выплачаных па гэтым дагаворы страхавання, фізічнай асобе стала вядома толькі ў сакавіку бягучага года.

Разгледзім зыходзячы з умоў гэтага прыкладу, у якім памеры можа быць прадастаўлены фізічнай асобе сацыяльны падатковы вылік па расходах на страхаванне ў арганізацыі, якая з’яўляецца для яе месцам асноўнай работы, з сакавіка 2018 г. з улікам устаноўленай заканадаўствам штогадовай мяжы па прымяненні гэтага выліку і магчымасці пераносу нявыкарыстанага астатку выліку на наступныя каляндарныя гады.

Для гэтага вызначым за кожны каляндарны год суму пераходзячага астатку нявыкарыстанага сацыяльнага падатковага выліку, на прымяненне якога мае права фізічная асоба. Для зручнасці разлік прадставім у выглядзе табліцы.

Год Сума страхавых узносаў, фактычна выплачаных фізічнай асобай, руб. Устаноўленая падпунктам 1.2 пункта 1 артыкула 165 Падатковага кодэкса мяжа прымянення сацыяльнага падатковага выліку ў адпаведным каляндарным годзе, руб. Астатак нявыкарыстанага падатковага выліку, пераходзячы на наступны каляндарны год (у памеры фактычна выплачанай сумы страхавых узносаў, але не больш за ўстаноўленую заканадаўствам мяжу), руб.
2013 523 1000 523
2014 611 1200 611
2015 1700 1600 1600
2016 430 1813 430
2017 575 2874 575
2018 650 3164 650
Падрахунак: 4489   4389

Як вынікае з даных вышэйпрыведзенай табліцы, сума сацыяльнага падатковага выліку па расходах на страхаванне, на прымяненне якой фізічная асоба мае права, па стане на 1 сакавіка 2018 г. складае 4389 руб., з якой нявыкарыстаная сума выліку за папярэднія каляндарныя гады складае 3739 руб. (за 2013 г. – 523 руб., за 2014 г. – 611 руб., за 2015 г. – 1600 руб., за 2016 г. – 430 руб., за 2017 г. – 575 руб.) і страхавыя ўзносы за бягучы каляндарны год – 650 руб.

Улічваючы, што гранічная сума сацыяльнага падатковага выліку, устаноўленага падпунктам 1.2 пункта 1 артыкула 165 Падатковага кодэкса, якую мае права прымяніць фізічная асоба па расходах на страхаванне ў 2018 г., складае 3164 руб., у разгледжаным прыкладзе ў бягучым годзе ў арганізацыі па месцы асноўнай работы пачынаючы з даходаў, налічаных за сакавік 2018 г., фізічная асоба мае права на атрыманне сацыяльнага падатковага выліку, не выкарыстанага ў 2013–2016 гг., у суме 3164 руб. (523 руб. + 611 руб. + 1600 руб. + 430 руб.) і ў памеры, што не перасягае ўстаноўленую заканадаўствам мяжу.

Сума выліку 1225 руб. (4389 руб. – 3164 руб.), што перавышае гэту мяжу, на прымяненне якой фізічная асоба мае права, пераносіцца на наступны каляндарны год (на 2019 г.) да поўнага яе выкарыстання.

Страхавы ўзнос

Як/дзе раздрукаваць чэк анлайн аплаты праз ASSIST?

Пацвярджэнне аплаты страхавога ўзносу (чэк) адпраўляецца на электронны адрас, пазначаны Вамі пры правядзенні аперацыі.

Учора аплачваў страхавы ўзнос у банку, але не бачу ўзносу на асабовым рахунку

Інфармацыя аб страхавых узносах, выплачаных праз банк, адлюстроўваецца ў асабістым кабінеце кліента на працягу 3–5 рабочых дзён з моманту аплаты.

Не праходзіць анлайн аплата валютнага ўзносу

Анлайн аплата дагавораў страхавання ў замежнай валюце ажыццяўляецца на сайце кампаніі праз плацежную сістэму ASSIST.

Для аплаты прымаюцца банкаўскія плацежныя карткі плацежных сістэм Visa International, MasterCard і Белкарт усіх класаў і банкаў. Мы рэкамендуем звярнуцца ў банк, які выпусціў картку, каб пераканацца ў тым, што ваша картка можа быць выкарыстана для плацяжоў у сетцы інтэрнэт, паколькі пры правядзенні плацяжу ў сістэме ASSIST Вам неабходна выкарыстоўваць дадатковы пароль бяспекі (3-D Secure).

Не ўдаецца аплаціць валютны ўзнос у АРІП

Звяртаем Вашу ўвагу, што аплата ў інтэрнэт-банкінгу ажыццяўляецца праз сістэму «Разлік» (АРІП). Гэта сістэма выкарыстоўваецца толькі для разлікаў у беларускіх рублях.

Знаходзячыся за мяжой, ці магу я аплачваць страхавыя ўзносы ў беларускіх рублях?

Вы можаце аплаціць страхавыя ўзносы ў беларускіх рублях анлайн наступнымі спосабамі:

 1. У сістэме «Разлік» (АРІП) з дапамогай інтэрнэт-банкінгу, калі Ваша картка эмітавана банкам Рэспублікі Беларусь.
 2. На сайце кампаніі праз плацежную сістэму ASSIST.

Асабісты кабінет

Як зарэгістравацца ў новым асабістым кабінеце?

Для працы ў новым асабістым кабінеце трэба абавязкова прайсці рэгістрацыю (нават калі Вы былі зарэгістраваныя ў старым кабінеце):

 • Перайдзіце па спасылцы «Яшчэ не зарэгістраваныя?»

Калі Вы зарэгістраваныя ў МСІ :

 1. Прайдзіце аўтэнтыфікацыю: увядзіце ідэнтыфікацыйны нумар, № тэлефона, пароль і націсніце кнопку «ўвайсці».
 2. Задайце лагін і пароль для асабістага кабінета Стравіта.
 3. Выберыце «Увайсьці па лагіне і паролю» або «Увайсці праз МСІ».
 4. Увядзіце SMS-код, які прыйдзе Вам на тэлефон.

Калі Вы не зарэгістраваныя ў МСІ ці не ведаеце, зарэгістраваныя ці не:

 1. Націсніце кнопку «Рэгістрацыя».
 2. Калі ласка, увядзіце неабходныя дадзеныя.
 3. Націсніце кнопку «Зарэгістравацца» (калі вы былі зарэгістраваныя раней, то сістэма пра гэта паведаміць).
 4. На старонцы ідэнтыфікацыі ў МСІ увядзіце яшчэ раз ідэнтыфікацыйны нумар (або № тэлефона) і пароль.
 5. Задайце лагін і пароль для асабістага кабінета Стравіта.
 6. Выберыце «Увайсьці па лагіне і паролю» або «Увайсці праз МСІ ».
 7. Увядзіце SMS-код, які прыйдзе Вам на тэлефон.

Страхавы выпадак

Што адносіцца да страхавога выпадку "шкода здароўю"?

Страхавым выпадкам «шкода здароўю» можа быць прызнана траўматычнае пашкоджанне, калі яно:

 • атрымана на працягу тэрміну страхавання;
 • змешчана ў пераліку траўматычных пашкоджанняў (Дадатак да Правіл страхавання);
 • не было атрымана пры абставінах, якія выключаюць прызнанне выпадку страхавым;
 • тэрмін яго лячэння складае не менш як 4 дні.

Лячэнне – гэта комплекс абавязковых, назначаных і праводзімых медыцынскіх мерапрыемстваў, накіраваных на аднаўленне здароўя Застрахаванай асобы, парушаных функцый яго органаў і тканак, і (або) на аднаўленне яго працаздольнасці.

Тэрміны правядзення рэабілітацыйных і прафілактычных мерапрыемстваў (санаторна-курортнае лячэнне; рэвакцынацыя; працэдуры, урачэбныя рэкамендацыі, якія выконваюцца пасля аднаўлення працаздольнасці, апрацоўка паверхневых траўмаў антысептыкамі і да т.п.) у тэрміны лячэння не ўваходзяць.

Я застрахаваны прадпрыемствам. Нядаўна мне быў пастаўлены дыягназ – катаракта, назначаны аперацыі па замене хрусталікаў. Ці можа страхоўка пакрыць аплату (усю або частку) гэтай аперацыі і набыцця хрусталікаў?

Катаракта — гэта хвароба вачэй, якая абумоўлена поўным або частковым памутненнем рэчыва або капсулы хрусталіка, у выніку чаго адбываецца зніжэнне вастрыні зроку да яго поўнай страты.

Дыягнаставаная ў Вас катаракта абодвух вачэй з’яўляецца захворваннем, а не траўмай, адпаведна, адсутнічае ў пераліку траўматычных пашкоджанняў (Дадатак 1 да Правіл) і паводле ўмоў дагавора страхавання не з’яўляецца страхавым выпадкам «шкода здароўю».

Парушэнне анатамічнай цэласнасці або фізіялагічных функцый органаў, тканак, якое ўзнікла ў выніку хірургічнага ўмяшання (аперацыі), таксама не з’яўляецца страхавым выпадкам «шкода здароўю».

Заключэнне дагавора страхавання

У якіх выпадках праводзіцца абавязковая ацэнка рызыкі?

Ацэнка рызыкі праводзіцца па рызыкавым страхавым выпадкам, прадугледжаным правіламі страхавання:

 •      смерць / смерць ад няшчаснага выпадку
 •      інваліднасць / інваліднасць ад няшчаснага выпадку
 •      шкода здароўю
 •      крытычнае захворванне
 •      часовая непрацаздольнасць / часовая непрацаздольнасць ад няшчаснага выпадку

У якіх выпадках неабходна прадастаўляць выпіску пра перанесеныя захворванні?

Выпіска прадастаўляецца пры прыняцці на страхаванне асобы, якая дасягнула ўзросту 50 гадоў, па рызыковым страхавым выпадкам, а таксама па патрабаванні спецыяліста сектара андэррайтынгу.

У якіх выпадках можа быць адмоўлена ў прыняцці на страхаванне па рызыковым страхавым выпадкам?

У выпадках прадугледжаных правіламі страхавання, а таксама з улікам медыцынскіх і прафесійных фактараў, якія істотна ўплываюць на павышэнне верагоднасці наступлення страхавога выпадку.

Як унесці змяненні ў дагавор страхавання?

Для ўнясення змяненняў у дагавор страхавання Вам неабходна звярнуцца ў кампанію з адпаведнай заявай.

Запоўненую заяву і/або заяву-анкету неабходна накіраваць па пошце або прадставіць асабіста ў любы офіс Дзяржаўнага прадпрыемства «Стравіта».

Выплаты страхавога забеспячэння

Праз які час пасля завяршэння тэрміну страхавання я магу звярнуцца ў офіс за выплатай?

Вы можаце звярнуцца з заявай аб выплаце страхавога забеспячэння на наступны рабочы дзень пасля надыходу страхавога выпадку, прадугледжанага дагаворам, але не пазней за 60 дзён з дня надыходу такога выпадку.

Якую суму мне выплацяць пасля заканчэння тэрміну страхавання?

Пасля заканчэння тэрміну страхавання выгаданабытчыку на падставе яго заявы выплачваецца сума грашовых сродкаў у памеры ліміту адказнасці, устаноўленага па страхавым выпадку «дасягненне ўзросту», і страхавога бонусу, налічанага на працягу тэрміну страхавання.

Актуальная інфармацыя аб устаноўленых лімітах адказнасці ў адпаведнасці з дагаворам і стане вашага асабовага рахунку даступна ў асабістым кабінеце.

Якую заяву неабходна запоўніць для атрымання накопленай сумы? Ці можна зрабіць гэта анлайн?

Форму заявы і пералік неабходных дакументаў для атрымання выплаты страхавога забеспячэння Вы можаце знайці ў раздзеле «Настаў страхавы выпадак».

Заява аб выплаце страхавога забеспячэння павінна быць адпраўлена па пошце або прадстаўлена асабіста ў любы офіс Дзяржаўнага прадпрыемства «Стравіта» на папяровым носьбіце, а таксама адправіць online праз наш сайт або з дапамогай асабістага кабінета кліента.

Як налічваецца страхавая выплата па траўме?

Памер страхавога забеспячэння па страхавым выпадку «шкода здароўю» вызначаецца ў працэнтах ад ліміту адказнасці па гэтым страхавым выпадку ў залежнасці ад віду траўмы і ступені прычыненай шкоды здароўю ў адпаведнасці з Табліцай траўмаў (дадатак да Правіл страхавання).

Дзе можна паглядзець сумы праведзеных выплат?

Сумы праведзеных выплат Вы можаце паглядзець у асабістым кабінеце (раздзел «Выплаты») або звярнуцца ў любы офіс Дзяржаўнага прадпрыемства «Стравіта» з заявай аб прадастаўленні даведкі аб праведзеных выплатах.

Задать вопрос

Для улучшения работы сайта и online-сервисов мы используем анонимные данные, передаваемые с помощью файлов cookies. Для запрета использования файлов cookies перейдите в настройки вашего браузера.

Усё зразумела